Flik 6 sidan 1

 

Föreningens parkeringsplatser

 

Föreningen har 47 stycken garageplatser samt 25 stycken parkeringsplatser med motorvärmaruttag att hyra ut. Vidare har föreningen 42 stycken fria parkeringsplatser vilka ska nyttjas av boende utan garage eller motorvärmarplats samt av besökande.

 

Dessa finns både vid övre och nedre parkeringen samt efter gatan på Vargtorpsvägen

 

 

Om du vill hyra garage eller parkeringsplats, så tag kontakt med vicevärden.

 

Vicevärdens expedition öppen:

 

                                  Tisdagar kl. 16.00- 18.30

 

Telefontid:                  måndag, onsdag-fredag 08.00-09-00           

 

 

Garage

 

Är du en av dem som har förmånen att ha ett garage så är det viktigt att du alltid tänker på:

 

·        Att alltid låsa garageporten

·        Att alltid parkera ditt fordon i garaget. (det är endast tillåtet att under kortare tid, dagtid nyttja föreningens ”fria” parkeringsplatser för dig som har garage)

·        Att inte inkräkta på din grannes garageplats

 

Överträdelser av ovanstående regler leder till uppsägning av garageavtalet

 

 

 

Flik 6 sidan 2

Motorvärmarplats

 

Är du en av dem som har förmånen att ha en motorvärmarplats så är det viktigt att du tänker på:

 

·        Att aldrig lämna en strömkabel kopplad till uttaget

·        Att alltid låsa luckan till strömuttaget

·        Att alltid parkera ditt fordon på motorvärmarplatsen

·        Att inte inkräkta på din grannes motorvärmarplats

 

Överträdelser av ovanstående regler leder till uppsägning av motorvärmaravtalet

 

 

Fria” parkeringsplatser

 

”Fria” parkeringsplatser ska nyttjas av dig som inte har garage eller motorvärmarplats samt av besökande.

Det är viktigt att du och dina gäster alltid använder parkeringskort då styrelsen beslutat att från den 1 november 2008 kommer en kontrollavgift att tas ut av ägare till de fordon som saknar parkeringskort eller är felparkerade.

 

Kontrollavgiften uppgår till 400 kr och tillfaller föreningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flik 6 sidan 3

 

Regler för föreningens parkeringsplatser och bilkörning inne på området

 

Bilkörning inne på gårdarna är normalt endast tillåten för sjuk och handikapptransporter samt flyttbilar. I och urlastning är tillåten för bostadsrättsinnehavare, max 15 minuter

 

Då det är blött i marken är det inte tillåtet under några omständigheter köra eller parkera fordon på gräsmattor.

 

Föreningens parkeringsplatser är till för boende i föreningen och till besökare till boende i föreningen vilket innebär att parkeringskort erfordras. Parkeringskortet placeras väl synligt i framrutan.

 

Avställda bilar får inte ställas upp på parkeringarna.

 

De boende som hyr en motorvärmarplats ska parkera på den, den som hyr ett garage skall parkera i det, endast kortare tid under dagtid är det tillåtet att använda föreningens ”fria” parkeringsplatser för den som hyr ett garage.

 

I trängande fall kontakta vicevärden för eventuella undantag.

 

Följer vi dessa enkla regler har alla någonstans att parkera och Brf Linåkern blir ännu trevligare att bo i.

Viktig information angående kösystem för garage och motorvärmarplatser

 

 

·        Den som ej fullgjort sina förpliktelser mot föreningen (exempelvis ej betalt årsavgiften)kommer automatiskt att flyttas ur kön och får ansöka om en plats igen då man så gjort.

 

·        Om man tackar nej till ett garage eller motorvärmarplats så flyttas man ur kön. Och får ansöka om ny plats när man är redo att ta det som erbjuds.

 

 

Detta för att underlätta hanteringen av kösystemet.