Inre fonden

 

 

Av månadsavgiften avsätts det ca 1% till inre fonden.

(den inre fonden följer lägenheten)

 

Denna fond handhas av lägenhetsinnehavaren, att användas till rust och reparationer av dennes lägenhet.

 

På avgiftsavin finns den aktuella summan angiven.

 

Du handlar och visar kvitto eller faktura för vicevärden och han ordnar med en utbetalning från den inre fonden till dig.

 

Som medlem i BRF Linåkern har du vissa rabatter på stadens butiker, exempelvis Mobergs och Flügger.

 

 

OBS!

Inre och yttre ombyggnader måste alltid förhandlas i styrelsen.

Tag med ritningar och kontakta vicevärden.

 

Om något är oklart så tag kontakt med vicevärden.

 

 

1Angående föreningens ansvar i lägenheterna

 

1.1Förtydligande

 

BRF Linåkern har valt ett tillägg till de nya stadgarna vilket innebär att föreningen ska stå för packningar i kranar och spolanordningar i toaletterna.

 

Pga. att det idag finns en uppsjö med olika märken och fabrikat så kan föreningen endast stå för packningar och spolanordningar till de vanligaste fabrikaten.

 

Vad gäller engreppsblandaren som oftast sitter i köket är det alltid insatsen som går sönder, alltså en del utav kranen som är bostadsrättshavarens ansvar. Packningar finns i tvågreppsblandare och termostatblandare.

 

Exempel på toaletter som föreningen står för spolanordningen i är Gustavsberg och IDO.

 

Exempel på tvågreppblandare och termostatblandare som föreningen står för packningar till är FM Mattsson

 

Kom ihåg att anmäla droppande kranar och rinnande toaletter