Sorteringsinstruktion källsortering

 

 

Tidningar och papper: Här kan du lämna tidningar, reklamblad, kataloger, broschyrer, kontors- och skriv-papper mm

 

Det insamlade materialet återvinnes.

 

 

Returkartong: Här lägger du alla sorter av pappers förpackningar och kartonger såsom t.ex mjölk- och juice-förpackningar, äggkartonger, socker- och mjölpåsar, tvättmedelskartonger mm.

 

Av returkartong gör man gipsskivekartong vid Örebro

kartongbruk.

 

 

Hårda plastförpackningar: Hit räknas dunkar,  burkar, flaskor, backar och hinkar. Förpackningarna skall vara rengjorda.

Ej plast som är integrerat med metall.

 

Den insamlade plasten males ned och återvinnes.  

 

 

 

 

Glas - Färgat: Alla färgade glasflaskor och burkar kan läggas här.

Ej porslin, spegelglas, keramik, glödlampor och lysrör.

 

Glaset går till glastillverkare där det återvinnes .

 

Glas - ofärgat: Se ovan.

 

 

 

Plåtburkar: Alla förpackningar och delar av förpackningar som är av metall t.ex. konservburkar,

kaviartuber, tomma sprayflaskor, aluminiumfolie, metallock och handtag, rör från läkemedel mm läggs här.

Förpackningarna skall vara rengjorda (undantag kaviar-

tuber och liknande som är svåra att göra rent)

Ej  elektriska apparater eller annat skrot.

 

Materialet smälts ner och används vid tillverkning av nya

förpackningar, armeringsjärn eller motordelar.

 

 

 

Restavfall: Här lägger vi allt som inte passar in på någon av de ovanstående rubrikerna.

T.ex matrester, blöjor, textilier ock liknande.

OBS! Soporna skall vara väl emballerade.

 

 

Kommunens miljöstation: Där skall lämnas material såsom elektronik: TV, radioapparater, hushållsmaskiner, vitvaror såsom kyl, frys, tvättmaskiner, diskmaskiner odyl. Där skall även träbaserade material såsom rivnings-virke o dylikt. Samt metallskrot såsom cyklar mm lämnas.

 

Trädgårdsavfall: lämnas (bakom Israelssons Möbler.)

Samla avfallet på tomten, slå Er ihop med några grannar,

låna föreningens släpkärra och transortera bort det.

 

Miljöfarligt avfall: såsom oljor, färg, lösningsmedel och bilbatterier lämnas till Kommunens miljöstation.

Öppettider: Måndag och Torsdag 12-19. Samt Lördagar jämna veckor 8-13