VÄLKOMMEN

 

till ditt eget bostadsområde och till din bostadsrättsförening HSB Brf Linåkern

 

Bostäderna ägs och förvaltas av bostadsrättsföreningen som består av de boende.

 

Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen d.v.s. helt utan vinstintressen.

 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse (se vidare under rubriken ”Styrelse”)

och styrelsen utser därjämte vicevärd.

 

 

Vicevärd/Vaktmästare

 

Kenneth Larsson heter vår vicevärd och vaktmästare.

 

Som Vaktmästare sköter Kenneth om yttre och inre underhåll av föreningens gemensamma

anläggningar samt underhåll som är föreningens ansvar i bostadsrätterna.

 

Kenneths arbetstider är måndag, onsdag, torsdag och fredag mellan 8.00 – 17.00.

Tisdagar mellan 9.30 – 18.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som Vicevärd sköter Kenneth föreningens administrativa del. Exempelvis

kontakt med entreprenörer, försäkringsbolag, HSB mm.

 

 

            Telefontid måndag, onsdag-fredag 08.00 – 09.00

 

            Expeditionstid tisdagar kl.16.00-18.30

 

            telefonnummer 0587‑102 90       

 

Vicevärden hjälper då till med exempelvis upprättande av kontrakt,

uttag ur inre fond, bokning av lokal, släpkärra med mera.

 

Ps. om vicevärden ej svarar i telefon har han besök.