Aktuellt

Obs!

Just nu finns det en ledig motorvärmarplats på den övre parkeringen. Kontakta mig om du/ni är intresserade.

Med vänlig hälsning vicevärden

Telefon: 0587-102 90. E-post: kontoret@linakern.nu

Hemsida

Nu är föreningens hemsida uppdaterad med ett modernare utseende. Har du/förslag på förbättringar för hemsidan så skicka ett e-postmeddelande till kontoret@linakern.nu

Laddstationer för el-bilar

Just nu håller föreningen på med upphandling avseende installation av laddstationer för elbilar. Styrelsen anser det viktigt att föreningen följer med i utvecklingen och bidrar till att minska klimatpåverkan. Styrelsen anser vidare att föreningens värde ökar om vi kan erbjuda befintliga och kommande bostadsrättshavare möjlighet att ladda sin elbil inom föreningen. Är du intresserad av att hyra en bilplats med möjlighet till laddning av elbil eller få en laddpunkt installerad i ditt hyrda garage? Vid frågor kontakta då styrelseledamot Michael Gunnarsson på telefon 076-100 76 77 alternativt vicevärd Kenneth Larsson under telefon/expeditionstid.