Aktuellt

Grannsamverkan

Ny statistik från Polisen finns nu under flik 15 i informationspärmarna i kvartershusen.

Viktig information gällande covid-19

På förekommen anledning vill föreningen informera om följande.

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i regionen, besluta att skärpta allmänna råd ska gälla i Region Örebro län under en begränsad tid. De skärpta allmänna råden gäller fram till den 24 november 2020, men kan förlängas.

Styrelsen har på grund av detta beslutat att expeditionen kommer att hållas stängd tills vidare. Det går bra att under expeditionstid ringa och skicka e-post som vanligt men det går ej att besöka expeditionen.

Vidare har styrelsen beslutat att stänga festlokalen för uthyrning tills vidare. Detta som en konsekvens av de nya skärpta råden samt för att bidra till att minska smittspridningen i samhället.

Styrelsen vill påminna om att vid nyttjande av övriga lokaler upprätthålla god handhygien och använda ytdesinfektion på de ytor som används, före och efter nyttjande av lokaler. Undvik fysisk kontakt med människor som inte tillhör hushållet. Undvik att skapa trängsel i kvartershusen.

Om du/ni har symptom på luftvägsinfektion och/eller feber ska du/ni inte besöka de gemensamma lokalerna.

Var rädda om er!

Styrelsen

Grovsopor och trädgårdsavfall kommer att samlas in

Torsdagen den 26 november

Torsdagen den 10 december

Måndagen den 21 december

Angående snö och halkbekämpning 2020–2021.

Hej alla medlemmar.

Nu är hösten här och förberedelser för vintersäsongen är i full gång.

Det är mycket viktigt att alla klipper sina träd och buskar så att de med sina grenar inte sticker ut över gång och cykelvägar och är till hinder eller till en fara vid traktorplogning och sandning.

Obs!

Just nu finns det en ledig motorvärmarplats på den övre parkeringen. Kontakta mig om du/ni är intresserade.

Telefon: 0587-102 90. E-post: kontoret@linakern.nu

Hemsida

Nu är föreningens hemsida uppdaterad med ett modernare utseende. Har du/förslag på förbättringar för hemsidan så skicka ett e-postmeddelande till kontoret@linakern.nu

Laddstationer för el-bilar

Just nu håller föreningen på med upphandling avseende installation av laddstationer för elbilar. Styrelsen anser det viktigt att föreningen följer med i utvecklingen och bidrar till att minska klimatpåverkan. Styrelsen anser vidare att föreningens värde ökar om vi kan erbjuda befintliga och kommande bostadsrättshavare möjlighet att ladda sin elbil inom föreningen. Är du intresserad av att hyra en bilplats med möjlighet till laddning av elbil eller få en laddpunkt installerad i ditt hyrda garage? Vid frågor kontakta då styrelseledamot Michael Gunnarsson på telefon 076-100 76 77 alternativt vicevärd Kenneth Larsson under telefon/expeditionstid.