Aktuellt

Motioner

Motioner till Brf Linåkerns årsstämma 2021 ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2021

Motioner är förslag till beslut för årsstämman och skrivs i Att-form.

Observera att inga anonyma förslag behandlas då de ej är motioner.

Grovsopor och trädgårdsavfall kommer att samlas in

Torsdagen den 4 februari

Torsdagen den 18 februari

Torsdagen den 4 mars

Måndagen den 18 mars

Kärran kommer att vara uppställd på den nedre parkeringen under förmiddagen och på den övre parkeringen under eftermiddagen

Sista lasset går 16.20

Endast trädgårdsavfall och sorterade grovsopor! Inga blandade sopor i säckar. Inget farligt avfall!

Viktig information gällande föreningens insamling av grovsopor och trädgårdsavfall.

Brf Linåkern utför en mycket uppskattad tjänst vilket innebär att föreningen ungefär varannan vecka kör bort medlemmars trädgårdsavfall och grovsopor.

Från den 1 november 2020 så är företag och verksamheter som hanterar farligt avfall skyldiga att rapportera sådana transporter till avfallsregistret, detta gäller ej privatpersoner.

Av den anledningen så vill föreningen påpeka att det inte är tillåtet att lägga farligt avfall på föreningens släpkärra vid insamling av trädgårdsavfall/grovsopor. Dessa måste var och en själva frakta till återvinningscentralen.

Information!

Nu är tvättstuga tre utrustad med en ny tvättmaskin. Tänk på att vårda inventarierna i de gemensamma lokalerna, så de kan vara till nytta i föreningen under många år.

Det är absolut förbjudet att:

Använda våld mot maskinerna, luckor, lås med mera. Låta barn använda maskinerna som klättringsredskap eller tvätta Bh med bygel i maskinerna.

Den nya maskinen är en PODAB StreamLine TM 9070

Viktig information

Från och med måndagen den 21 december kommer det endast att finnas ett telefonnummer för kontakt med vicevärd/fastighetsskötare.

Kontorstelefonen och det gamla telefonnumret till akuttelefonen kommer då att upphöra.

Det nya telefonnumret är 076-800 93 88 och ska användas under telefon och expeditionstid. Det nya telefonnumret ska även användas vid akuta fel under dagtid, veckodagar.

Systematiskt brandskyddsarbete

Ny information finns nu under flik 3, sida 3 i informationspärmarna i kvartershusen.

Grannsamverkan

Ny statistik från Polisen finns nu under flik 15 i informationspärmarna i kvartershusen.

Viktig information gällande covid-19

På förekommen anledning vill föreningen informera om följande.

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i regionen, besluta att skärpta allmänna råd ska gälla i Region Örebro län under en begränsad tid. De skärpta allmänna råden gäller fram till den 24 november 2020, men kan förlängas.

Styrelsen har på grund av detta beslutat att expeditionen kommer att hållas stängd tills vidare. Det går bra att under expeditionstid ringa och skicka e-post som vanligt men det går ej att besöka expeditionen.

Vidare har styrelsen beslutat att stänga festlokalen för uthyrning tills vidare. Detta som en konsekvens av de nya skärpta råden samt för att bidra till att minska smittspridningen i samhället.

Styrelsen vill påminna om att vid nyttjande av övriga lokaler upprätthålla god handhygien och använda ytdesinfektion på de ytor som används, före och efter nyttjande av lokaler. Undvik fysisk kontakt med människor som inte tillhör hushållet. Undvik att skapa trängsel i kvartershusen.

Om du/ni har symptom på luftvägsinfektion och/eller feber ska du/ni inte besöka de gemensamma lokalerna.

Var rädda om er!

Styrelsen

Obs!

Just nu finns det en ledig motorvärmarplats på den övre parkeringen. Kontakta mig om du/ni är intresserade.

Telefon: 0587-102 90. E-post: kontoret@linakern.nu

Laddpunkter

Sedan en tid är fyra laddpunkter för elbilar installerade och driftsatta inom föreningen. Tack vare statligt stöd via ”Klimatklivet” så blev investeringen mycket förmånlig för föreningen. I samband med installationen av laddpunkterna så förbereddes det med elkablar osv. för ytterligare platser.

Det är styrelsens övertygelse att dessa laddpunkter, förutom att motverka klimatförändringar, kommer att bidra till att öka värdet på föreningen och därmed även på bostadsrätterna.

Av de fyra första platserna är det planerat att tre ska kunna hyras ut till boende i föreningen och att den fjärde ska kunna hyras av besökande. Kostnaden för medlemmar att hyra en bilplats med laddpunkt är 350 kr/månad. Kostnaden för besökare är 50 kr/dygn.

Vill ni hyra en bilplats med en laddpunkt? Kontakta då vicevärden under telefon eller expeditionstid.