Aktuellt

Motorvärmarplats

Just nu finns det en ledigt motorvärmarplats på den övre parkeringen. Kontakta mig om du/ni är intresserade.

Först till kvarn……………

Med vänlig hälsning Vicevärden

Telefon: 0587-102 90

E-post: kontoret@linakern.nu

Renovering lekpark

V27 kommer Nora Entreprenad till föreningen för att iordningställa lekparken på den övre innergården.

Sanden kommer att bytas ut mot gräs och man kommer delvis dränera området. Man kommer att använda så kallad träflis som fallskydd runt lekredskapen. Klätterredskapet och gungan kommer att flyttas för att leva upp till de normer som gäller idag. Flera nya lekredskap kommer också att monteras.

Pga. semester så kommer Sture Johansson att vara föreningens kontaktperson under entreprenaden. Stures telefonnummer är 070-761 82 96.

Semester

Från och med v27 till och med v31 kommer jag att ha semester. Expeditionen är stängd under semestern. Telefontiden är obemannad under semestern. Brådskande administrativa frågor under ledigheten hänvisas till HSB:s kundmottagning. Telefonnummer är 010-303 27 00.

Inga icke akuta fel kommer att åtgärdas under semestern. Akuttelefon dagtid, veckodagar 076-832 14 39

Med vänlig hälsning Kenneth Larsson/vicevärd

Hemsida

Nu är föreningens hemsida uppdaterad med ett modernare utseende. Har du/förslag på förbättringar för hemsidan så skicka ett e-postmeddelande till kontoret@linakern.nu

Laddstationer för el-bilar

Just nu håller föreningen på med upphandling avseende installation av laddstationer för elbilar. Styrelsen anser det viktigt att föreningen följer med i utvecklingen och bidrar till att minska klimatpåverkan. Styrelsen anser vidare att föreningens värde ökar om vi kan erbjuda befintliga och kommande bostadsrättshavare möjlighet att ladda sin elbil inom föreningen. Är du intresserad av att hyra en bilplats med möjlighet till laddning av elbil eller få en laddpunkt installerad i ditt hyrda garage? Vid frågor kontakta då styrelseledamot Michael Gunnarsson på telefon 076-100 76 77 alternativt vicevärd Kenneth Larsson under telefon/expeditionstid.