Bastu, motionsrum och solarium

 

Bastu, motionsrum och solarium finns i övre kvartershuset.

 

Ordningsregler för bastu, motionsrum och solarium

 

·        Rummet får enbart användas med vuxens sällskap. Inga barn/tonåringar får ensamma vistas i kvartershuset!

 

·        Skräp slängs i papperskorgen och var och en städar efter sig

 

·        Skor ska tas av direkt innanför dörren till vänster

 

·        Lyset ska släckas när man lämnar rummet.

 

·        Bokad tid är förverkad om lokalen ej tagits i bruk efter 15 minuter

 

·        Bollspel och bollekar är inte tillåtna i lokalerna.

 

·        Är någonting trasigt eller går någonting sönder när du nyttjar lokalerna måste det anmälas på en felanmälan så snart som möjligt.

 

 

Personer som inte följer ordningsreglerna, utför skadegörelse, eller på annat sätt uppträder olämpligt kan stängas av från detta rum.

 

 

 

Är du sist i bastun så slå av aggregatet!

 

 

 

Felanmälan solarium görs till Intense Solarium 019-32 36 36

 


 

Hobbyrum

På den nedre gården finns ett hobbyrum

 

Den egna lägenhetsnyckeln passar till hobbyrummet.

 

 

 

Samlingslokalen

 

Regler för samlingslokalen och det nedre kvartershuset

 

Ytterdörr och fönster får ej hållas öppna under den kalla årstiden

 

Inga hål får göras i väggar, tak eller golv med häftstift, spikar eller dylikt

 

Du får ej tejpa på väggar eller tak

 

Städning svarar den för som nyttjar lokalen, gäller även toalett, hall och utanför entrén

 

Går någonting sönder ska det anmälas så snart som möjligt på blanketten felanmälan. Alla skador och/eller brist på städning debiteras nyttjaren

 

Inget ”busliv” får förekomma i eller utanför lokalen

 

Vuxen måste alltid närvara när barn använder lokalen

 

Rökning i lokalen är förbjuden

 

Husdjur i lokalen är förbjudna

 

Alkoholförtäring för personer under 20 år är absolut förbjuden

 

Inga bilar får stå felparkerade i samband med nyttjande av lokalen

 

Inga cyklar får tas in i lokalen

 

Betalning sker tisdagen efter nyttjandetillfället.

 

Kostnaden för att hyra lokalen är 50 kr för medlemmar och 300 kr för icke medlemmar.