Fibernätverk inom Bostadsrättsföreningen Linåkerns område.

 

Styrelsen inom Brf Linåkern har, efter stämmobeslut, tecknat avtal med Telia om kollektiv tjänsteleverans av s.k. "Triple Play" vilket innebär följande:

Fiberansluten internetuppkoppling
Ip-telefoni
Interaktiv Digital-TV

 

Ett basutbud av ovanstående kommer att ingå i den ordinarie månadsavgiften för varje bostadsrättsinnehavare.

 

Ovanstående innebär att:

 

För den enskilde bostadsrättsinnehavaren innebär det att han/hon får möjlighet/tillgång till följande:

1. Internet

 

2. Ip-telefoni

 

3. Digital-TV

Telias kanalpaket Lagom.

 

Övrigt:

Telia har anlitat en underleverantör för byggandet av fibernätet. Underleverantör är EL Tel från Arboga som i sin tur har anlitat Nyquist Gräv AB från Arboga för själva grävarbetet.

Arbetet pågår för fullt just nu under sommaren och hösten 2008. Färdigställandet och inkopplingen av föreningens 104 lägenheter kommer att ske i etapper allt eftersom det blir klart. I vilken ordning de olika huskropparna blir anslutna och klara går i dagsläget inte att säga men de sista beräknas bli klara senast under oktober 2008.

Du kan följa framskridandet av utbyggnaden av fibernätet genom att klicka här

 


Till Linåkerns startsida