Husdjur

 

Många boende i området har husdjur såsom hundar och katter. Tyvärr vållar de många gånger obehag för andra boende.

 Därför anser vi i Brf Linåkern att katter och hundar ska vara kopplade med kort koppel.  

Att inneha husdjur innebär ett ansvar, dels att djuret får en tillfredställande vård, dels att andra inte får obehag. 

I tätbebyggt område är det olämpligt att låta katter springa lösa utan uppsikt p.g.a. att de med sin avföring och urin kan förorena grannarnas gräsmattor, verandor, sandlådor för barn m.m. 

För att förhindra att katten förorsakar sanitär olägenhet måste man ha den under uppsikt när den är ute.

 

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 1§: 

*skall katter hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur behövs för att förebygga att de orsakar skador avsevärda olägenheter.

 

Och enligt 11§ hälsoskyddslagen: 

*Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas på ett sådant sätt att sanitär olägenhet inte uppstår.

 

I lagen om tillsyn av hundar och katter 7§ anges även att: 

*en katt som med skäl kan antas övergiven eller förvildad, får dödas av jakträttsinnehavaren eller någon som företräder denne.