LIF

Linåkerns Idrottsförening

LIF grundades redan 1978 men har varit vilande under många år. Efter att fritidsgården lades ner har det ej funnits mycket att göra för barnen i området. Under hösten 2004 framkom det önskemål från barn inom BRF Linåkern och övriga Hitorp (Andreas, Elias och Linus) om en idrottsklubb.

Styrelsen för BRF Linåkern beslutade att återuppta LIF för att främja barn och ungdomars fritid, inte bara inom BRF Linåkern utan hela Hitorp.

Tanken med LIF är att föreningen skall vara ideell i ordets rätta bemärkelse. Inga hutlösa medlemsavgifter skall tas ut och inga barn (eller föräldrar) ska tvingas att sälja Bingolotter eller på andra sätt driva in pengar till föreningen. Föreningen ska ej heller ha något "elittänkande" utan alla barn ska känna sig välkomna.