Föreningen/styrelsen

Föreningen måste ha en styrelse.

Området ägs och förvaltas av bostadsrättsföreningen Linåkern som består av de boende.

Bostadsrättsföreningens styrelse har den direkta ledningen och ansvaret för förvaltningen.

Den har enligt stadgarna bland annat att besluta om avgifterna/hyran.

Medlemmarnas inflytande utövas i första hand genom föreningsstämman.

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år.

Även extra stämma kan ordnas.

Vid årsmötet väljs ledamöter i styrelsen, suppleanter, revisor och valberedning.

Andelar i HSB:s förening är 104 st.

 

BRF LINÅKERNS PÄRM.

Pärmen följer lägenheten och lämnas tillbaka samtidigt med nycklarna vid avflyttning. Saknas pärmen tar föreningen ut en avgift på 500 kronor.

 

    

STYRELSEN 2017

Ordförande:   Britha Engström 073-063 15 92
Vice sekreterare Ylva Högberg Berne  
Aktivitetsansvarig Susanne Gustavsson  
Aktivitetsansvarig Britha Engström  
Studieansvarig Carina Fältros  
Arbetsmiljöansvarig Olaf Krummel  
HSB:s representant:   Gunnar Ljungsten  

Vicevärd

   
Vicevärd:   Kenneth Larsson  0587-102 90

Revisor 2017

Revisor Pentti Harmaala    
Revisorsuppleant Anne Boström  

Valberedning 2017

Valberedare/ordförande Martina Andersson  
Valberedare: Britt Argårds