Bostadsrättsföreningen Linåkern

Byggår: 1977

Föreningen består av

104 lägenheter fördelat på:

*24 stycken – 2:or

*53 stycken – 3:or

*27 stycken – 4:or

 

2 kvartershus:

I nedre finns:

*1 Tvättstuga

*1 lokal att hyra (50kr/gång kontakta vv)

*Vicevärdens expedition

 

I övre finns:

*2 Tvättstugor

*Bastu

*Solarium

*Motionsrum

 

45 Garage

25 P-platser med motorvärmaruttag

1 Mopedrum

3 Cykelrum

2 redskapsbodar

2 lekplatser

1 Hobbyrum

 

Kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring

Kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring gäller inom området Linåkern från och med 1 juli 2005.

Detta enligt stämmobeslut 2005-05-29.

 

Skadeanmälan

Om olyckan är framme skall du anmäla detta snarast till vicevärden.

 

Brandvarnare

Numera är det lag på att det ska finnas brandvarnare i alla lägenheter. För allas trygghet titta så att du har brandvarnare med fungerande batteri ifall olyckan skulle vara framme. 

En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring för både dig själv och dina grannar.

 

Regler antagna på styrelsemötet den 15 augusti 2006 avseende växtlighet utanför bostadsrättslägenheter inom BRF Linåkern

 

 

Så kallade flerfamiljshus

 

1.     lågt växande träd får planteras efter grannmedgivande, träden ska planteras så att de med sina grenar eller rötter ej skadar fastigheten, stör grannarna eller sticker ut i vägen. Fallfrukt och löv tas omhand av bostadsrättshavaren

2.     Buskar får planteras efter grannmedgivande, buskarna ska planteras så att de med sina grenar, blad eller rötter ej skadar fastigheten eller stör grannarna. Klippning utförs av bostadsrättshavaren

3.     Starkt doftande växter får planteras efter grannmedgivande

 

Träd, buskar och växter måste ympas eller tas bort för att föreningen ska kunna utföra sedvanligt underhåll såsom panelbyte och målning. Om inte den enskilde sköter sina växter dras planteringstillståndet in och föreningen tar bort växtligheten

 

Grannar kan bara motsäga sig plantering på saklig grund!

 

Så kallade radhus

 

1.     Träd får planteras efter grannmedgivande, träden ska planteras så att de med sina grenar eller rötter ej skadar fastigheten, stör grannarna eller sticker ut i vägen. Fallfrukt och löv tas omhand av bostadsrättshavaren

2.     Buskar får planteras efter grannmedgivande, buskarna ska planteras så att de med sina grenar, blad eller rötter ej skadar fastigheten eller stör grannarna. Klippning utförs av bostadsrättshavaren

3.     Starkt doftande växter får planteras efter grannmedgivande

 

Träd, buskar och växter måste ympas eller tas bort för att föreningen ska kunna utföra sedvanligt underhåll såsom panelbyte och målning. Om inte den enskilde sköter sina växter dras planteringstillståndet in och föreningen tar bort växtligheten

 

Grannar kan bara motsäga sig plantering på saklig grund!

 

Regler antagna på styrelsemötet den 15 augusti 2006 avseende byggnation utanför bostadsrättslägenhet inom BRF Linåkern

 

Så kallade flerfamiljshus

 

 1. All byggnation ska godkännas och ett avtal ska ingås mellan föreningen och bostadsrättshavaren
 2. Grannens elskåp ska alltid vara tillgängligt och grannen ska ej känna olust att läsa av sin elmätare
 3. Stakethöjd max 140 cm
 4. Plank godkänns efter bygglovsansökan, grannmedgivande samt att planket smälter in i fastigheten och ej stör i övrigt
 5. Tak godkänns efter bygglovsansökan, grannmedgivande samt att taket smälter in i fastigheten och ej stör i övrigt
 6. Kulörer förbinder sig bostadsrättshavaren att välja efter styrelsens beslut. Idag gäller valnötsbrun lasyr eller kulörerna som den aktuella fastigheten är målad i
 7. Markiser godkänns efter grannmedgivande samt att markisen smälter in i fastigheten och ej stör i övrigt
 8. Bygglov ansöks hos kommunen av den enskilde bostadsrättshavaren
 9. All byggnation ska vara fackmannamässigt gjort

 

Vid ansökan bifoga ritning, grannmedgivande samt bygglov i de fall det krävs!

Grannar kan bara motsäga sig byggnation på saklig grund!

 

Så kallade radhus

 

 1. All byggnation ska godkännas och ett avtal ska ingås mellan föreningen och bostadsrättshavaren
 2. Stakethöjd max 140 cm
 3. Plank 180 cm högt och max tre meter ut från vägg godkänns efter grannmedgivande samt att planket smälter in i fastigheten och ej stör i övrigt (högre plank eller längre utbyggnad krävs bygglov)
 4. Tak max 12 kvadratmeter godkänns efter grannmedgivande samt att taket smälter in i fastigheten och ej stör i övrigt (större tak krävs bygglov)
 5. Kulörer förbinder sig bostadsrättshavaren att välja efter styrelsens beslut. Idag gäller valnötsbrun lasyr eller kulörerna som den aktuella fastigheten är målad i
 6. Markiser godkänns om markisen smälter in i fastigheten och ej stör i övrigt
 7. Bygglov ansöks hos kommunen av den enskilde bostadsrättshavaren
 8. All byggnation ska vara fackmannamässigt gjort

 

Vid ansökan bifoga ritning, grannmedgivande samt bygglov i de fall det krävs!

Grannar kan bara motsäga sig byggnation på saklig grund!