Valberedning 

 

Britt Argårds                                                                  Martina Andersson  (ordförande)    

Rättarvägen 14G                                                          Rättarvägen 30K                            

                                                                                           070-278 63 40                               

                                                                                           anitram.nossredna@hotmail.com