Sopsortering

Sorteringsinstruktion källsortering

Tidningar och papper: Här kan du lämna tidningar, reklamblad, kataloger, broschyrer, kontors- och skriv-papper mm. Det insamlade materialet återvinnes.

Returkartong:

Här lägger du alla sorter av pappers förpackningar och kartonger såsom t.ex mjölk- och juice-förpackningar, äggkartonger, socker- och mjölpåsar, tvättmedelskartonger mm. Av returkartong gör man gipsskivekartong vid Örebro kartongbruk

Plastförpackningar:

Hit räknas dunkar, burkar, flaskor, backar, hinkar samt mjukplast. Förpackningarna skall vara rengjorda. Ej plast som är integrerat med metall. Den insamlade plasten mals ned och återvinnes. 

Glas – Färgat:

Alla färgade glasflaskor och burkar kan läggas här. Ej porslin, spegelglas, keramik, glödlampor och lysrör. Glaset går till glastillverkare där det återvinnes.

Glas – ofärgat:

Se ovan.

Plåtburkar:

Alla förpackningar och delar av förpackningar som är av metall t.ex. konservburkar, kaviartuber, tomma sprayflaskor, aluminiumfolie, metallock och handtag, rör från läkemedel mm läggs här. Förpackningarna skall vara rengjorda (undantag kaviartuber och liknande som är svåra att göra rent) Ej elektriska apparater eller annat skrot. Materialet smälts ner och används vid tillverkning av nya förpackningar, armeringsjärn eller motordelar.

Restavfall:

Här lägger vi allt som inte passar in på någon av de ovanstående rubrikerna.T.ex. blöjor, textilier ock liknande.

OBS! Soporna skall vara väl emballerade.

Komposterbart avfall:

Läggs in de bruna behållarna i soprummen. Innehållet ska ligga i en påse för komposterbart avfall. Exempel på komposterbart avfall är matrester.

Elavfall:

Lägg i tunnan: elektronik och mindre elektriska apparater.

Batterier och glödlampor:

Lägg i respektive fack.

Exempel på grovsopor som EJ får slängas i soprummen: Porslin, spegelglas, keramik, plast integrerad med metall, möbler och trä, skrymmande emballage, cyklar och utemöbler, miljöfarligt avfall, t ex oljor, kläder och textilier, redskap och verktyg.

Kommunens miljöstation:

Där skall lämnas material såsom elektronik: TV, radioapparater, hushållsmaskiner, vitvaror såsom kyl, frys, tvättmaskiner, diskmaskiner.  Där skall även trädgårdsavfall, material såsom rivnings-virke mm. Metallskrot såsom cyklar mm lämnas.

Där lämnas även Miljöfarligt avfall: såsom oljor, färg, lösningsmedel och bilbatterier.