Aktuellt

Styrelsen önskar alla inom föreningen en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

En container

För papper och kartong kommer att vara uppställd på den övre parkeringen under julhelgen.

Öppettider Jul och Nyår

Fastighetsskötseln kommer ha begränsad bemanning under Jul och Nyår fram till och med den 5 januari.

Telefontid som vanligt helgfria vardagar 08.00-09.00.

Expeditionen är stängd den 27 december.

Inga icke akuta felanmälningar kommer att åtgärdas under helgerna.

Akuta felanmälningar dagtid, helgfria veckodagar!

076-800 93 88

Information

Nu har tvättstuga ett utrustats med ett nytt torkskåp och en ny torktumlare.

Maskinerna är så kallade VP-modeller och är mycket energisnåla. De nya maskinerna kommer bidra till att minska föreningens energiförbrukning.

Förstår du/ni inte riktigt hur maskinerna fungerar så kontakta undertecknad för instruktion.

Tänk på att vårda inventarierna i våra gemensamma lokaler så att de kan vara till nytta för föreningen under många år.

Kenneth Larsson/vicevärd

Viktig information

Föreningen har försett alla lägenheter med ett vattenlarm. Vattenlarmet heter Nexa och är konstruerad för att känna av och larma vid förekomst av vatten på golv. Vattenlarmet ska, om det inte redan är gjort placeras under diskbänken, längst ned på betongen.

Om du/ni behöver hjälp med placering eller om vattenlarmet försvunnit exempelvis i samband med en överlåtelse så kontakta undertecknad under telefon eller expeditionstid.

Låt alltid en fackman med erforderliga försäkringar utföra ändringar, byten och reparationer av vattenledningar, kranar mm. i lägenheten. (Gäller även el-arbeten).

En rörkoppling kan läcka i månader eller i år, innan läckaget syns. Det är inte förrän fukten börjar klättra upp i väggarna eller tränger igenom golvet som det uppmärksammas, och då är det för sent. En vattenskada medför stora direkta kostnader för föreningen och den enskilde samt leder till höjda premier av fastighetsförsäkringen vilket i sin tur leder till ökade årsavgifter.

Föreningen har även försett alla lägenheter med en brandfilt och en respektive två brandvarnare. (En brandvarnare på varje våningsplan) Kontrollera så att brandvarnare och brandfilt finns i varje lägenhet. Föreningen tillhandahåller batterier till de brandvarnare som föreningen utrustat lägenheten med. Saknas brandvarnare, batterier till dessa eller brandfilt så kontakta mig under telefon eller expeditionstid.

Grovsopor

Grovsopor och trädgårdsavfall samlas in:

Torsdagen den 15 december

Obs!

Just nu finns det en ledig motorvärmarplats och ett ledigt garage!

Kontakta mig om du/ni är intresserade.

Med vänlig hälsning vicevärden

Telefon: 076-800 93 88

E-post: kontoret@linakern.nu

Information!

Nu är tvättstuga två utrustad med en ny tvättmaskin.

Tänk på att vårda inventarierna i de gemensamma lokalerna, så de kan vara till nytta i föreningen under många år.

Den nya maskinen är en PODAB StreamLine TM 9070

Information

2022-06-08 är solariet servat och rören utbytta.

Vänligen Intense Solarium AB

Föreningens samlingslokal

Nu är det återigen möjligt att boka föreningens samlingslokal.

Ny information gällande grannsamverkan mot brott

Viktig information gällande föreningens insamling av grovsopor och trädgårdsavfall.

Brf Linåkern utför en mycket uppskattad tjänst vilket innebär att föreningen ungefär varannan vecka kör bort medlemmars trädgårdsavfall och grovsopor.

Från den 1 november 2020 så är företag och verksamheter som hanterar farligt avfall skyldiga att rapportera sådana transporter till avfallsregistret, detta gäller ej privatpersoner.

Av den anledningen så vill föreningen påpeka att det inte är tillåtet att lägga farligt avfall på föreningens släpkärra vid insamling av trädgårdsavfall/grovsopor. Dessa måste var och en själva frakta till återvinningscentralen.

Systematiskt brandskyddsarbete

Ny information finns nu under flik 3, sida 3 i informationspärmarna i kvartershusen.

Grannsamverkan

Ny statistik från Polisen finns nu under flik 15 i informationspärmarna i kvartershusen.

Laddpunkter

Sedan en tid är fyra laddpunkter för elbilar installerade och driftsatta inom föreningen. Tack vare statligt stöd via ”Klimatklivet” så blev investeringen mycket förmånlig för föreningen. I samband med installationen av laddpunkterna så förbereddes det med elkablar osv. för ytterligare platser.

Det är styrelsens övertygelse att dessa laddpunkter, förutom att motverka klimatförändringar, kommer att bidra till att öka värdet på föreningen och därmed även på bostadsrätterna.

Av de fyra första platserna är det planerat att tre ska kunna hyras ut till boende i föreningen och att den fjärde ska kunna hyras av besökande. Kostnaden för medlemmar att hyra en bilplats med laddpunkt är 350 kr/månad. Kostnaden för besökare är 50 kr/dygn.

Vill ni hyra en bilplats med en laddpunkt? Kontakta då vicevärden under telefon eller expeditionstid.