Aktuellt

Föreningens samlingslokal

Nu är det återigen möjligt att boka föreningens samlingslokal för övernattning eller till mindre grupper. Styrelsen rekommenderar max 10 personer i lokalen.

Grovsopor och trädgårdsavfall kommer att samlas in

Torsdagen den 2 september

Torsdagen den 16 september

Torsdagen den 30 september

Ny båt och motor

Tyvärr fungerade det inte med en eldriven båtmotor då batteriet var väldigt tungt. Föreningen har köpt in en bensindriven motor i stället. Föreningen har även köpt en ny mindre aluminiumbåt som är mera lättskött förhoppningsvis lätt att ro.

Ny information gällande grannsamverkan mot brott

Information

Styrelsen har beslutat att införskaffa en ny föreningsbil till att ersätta den äldre som hade återkommande fel. Den nya bilen är en Kia Rio 1,2 Special Edition. Samma regler som tidigare gäller för nyttjande av föreningsbilen.

Obs!

Just nu finns det ett ledigt garage och en ledig motorvärmarplats!

Kontakta mig om du/ni är intresserade.

Med vänlig hälsning vicevärden

Telefon: 076-800 93 88

E-post: kontoret@linakern.nu

Viktig information gällande föreningens insamling av grovsopor och trädgårdsavfall.

Brf Linåkern utför en mycket uppskattad tjänst vilket innebär att föreningen ungefär varannan vecka kör bort medlemmars trädgårdsavfall och grovsopor.

Från den 1 november 2020 så är företag och verksamheter som hanterar farligt avfall skyldiga att rapportera sådana transporter till avfallsregistret, detta gäller ej privatpersoner.

Av den anledningen så vill föreningen påpeka att det inte är tillåtet att lägga farligt avfall på föreningens släpkärra vid insamling av trädgårdsavfall/grovsopor. Dessa måste var och en själva frakta till återvinningscentralen.

Systematiskt brandskyddsarbete

Ny information finns nu under flik 3, sida 3 i informationspärmarna i kvartershusen.

Grannsamverkan

Ny statistik från Polisen finns nu under flik 15 i informationspärmarna i kvartershusen.

Viktig information gällande covid-19

På förekommen anledning vill föreningen informera om följande.

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i regionen, besluta att skärpta allmänna råd ska gälla i Region Örebro län under en begränsad tid. De skärpta allmänna råden gäller fram till den 24 november 2020, men kan förlängas.

Styrelsen har på grund av detta beslutat att expeditionen kommer att hållas stängd tills vidare. Det går bra att under expeditionstid ringa och skicka e-post som vanligt men det går ej att besöka expeditionen.

Vidare har styrelsen beslutat att stänga festlokalen för uthyrning tills vidare. Detta som en konsekvens av de nya skärpta råden samt för att bidra till att minska smittspridningen i samhället.

Styrelsen vill påminna om att vid nyttjande av övriga lokaler upprätthålla god handhygien och använda ytdesinfektion på de ytor som används, före och efter nyttjande av lokaler. Undvik fysisk kontakt med människor som inte tillhör hushållet. Undvik att skapa trängsel i kvartershusen.

Om du/ni har symptom på luftvägsinfektion och/eller feber ska du/ni inte besöka de gemensamma lokalerna.

Var rädda om er!

Styrelsen

Laddpunkter

Sedan en tid är fyra laddpunkter för elbilar installerade och driftsatta inom föreningen. Tack vare statligt stöd via ”Klimatklivet” så blev investeringen mycket förmånlig för föreningen. I samband med installationen av laddpunkterna så förbereddes det med elkablar osv. för ytterligare platser.

Det är styrelsens övertygelse att dessa laddpunkter, förutom att motverka klimatförändringar, kommer att bidra till att öka värdet på föreningen och därmed även på bostadsrätterna.

Av de fyra första platserna är det planerat att tre ska kunna hyras ut till boende i föreningen och att den fjärde ska kunna hyras av besökande. Kostnaden för medlemmar att hyra en bilplats med laddpunkt är 350 kr/månad. Kostnaden för besökare är 50 kr/dygn.

Vill ni hyra en bilplats med en laddpunkt? Kontakta då vicevärden under telefon eller expeditionstid.