Aktuellt

Stängt

Expeditionen stängd tisdagen den 18 januari

Med vänlig hälsning

Vicevärden

Cyklar.

Under höstens trivseldag upptäcktes flera cyklar i våra förråd som misstänks vara övergivna. Det är mycket viktigt att du/ni märker upp er cykel med namn och datum senast den 2022‑01‑31.

Cyklar och annat som ej är märkta i våra förråd kommer därefter att forslas bort.

Julgranar

Torsdagen den 13 januari kommer julgranar och annat ris att samlas in. Kärran kommer att vara uppställd på den nedre parkeringen under förmiddagen och på den övre parkeringen under eftermiddagen sista lasset går 16.20.

Vicevärden

En container

För papper och kartong kommer att vara uppställd på den övre parkeringen under julhelgen.

OBS! Endast papper och kartong

Öppettider Jul och Nyår

Fastighetsskötseln kommer ha begränsad bemanning under Jul och Nyår fram till och med den 10 januari.

Telefontid som vanligt helgfria vardagar 08.00-09.00.

Expeditionen är stängd den 28 december.

Inga icke akuta felanmälningar kommer att åtgärdas under helgerna.

Akuta felanmälningar dagtid, helgfria veckodagar: 076-800 93 88

Grovsopor och trädgårdsavfall kommer att samlas in

Torsdagen den 25 november

Torsdagen den 9 december

Angående föreningens cykelförråd.

Planer finns att under trivseldagen den 23 oktober städa bort skrot och övergivna cyklar ur föreningens cykelförråd.

Cykelförråden tillhandahålls endast till cyklar som är i bruk samt till de sparkar som hänger i taket.

Inget skrot eller leksaker får förvaras i cykelförråden.

Innan höstens trivseldag är det viktigt att du/ni märker upp er cykel med namn, datum och lägenhetsnummer. Cyklar och annat som kan misstänkas vara övergivet kommer att fraktas bort.

Obs!

Just nu finns det en ledig motorvärmarplats!

Kontakta mig om du/ni är intresserade.

Med vänlig hälsning vicevärden

Telefon: 076-800 93 88

E-post: kontoret@linakern.nu

Föreningens samlingslokal

Nu är det återigen möjligt att boka föreningens samlingslokal.

Ny båt och motor

Tyvärr fungerade det inte med en eldriven båtmotor då batteriet var väldigt tungt. Föreningen har köpt in en bensindriven motor i stället. Föreningen har även köpt en ny mindre aluminiumbåt som är mera lättskött förhoppningsvis lätt att ro.

Ny information gällande grannsamverkan mot brott

Information

Styrelsen har beslutat att införskaffa en ny föreningsbil till att ersätta den äldre som hade återkommande fel. Den nya bilen är en Kia Rio 1,2 Special Edition. Samma regler som tidigare gäller för nyttjande av föreningsbilen.

Viktig information gällande föreningens insamling av grovsopor och trädgårdsavfall.

Brf Linåkern utför en mycket uppskattad tjänst vilket innebär att föreningen ungefär varannan vecka kör bort medlemmars trädgårdsavfall och grovsopor.

Från den 1 november 2020 så är företag och verksamheter som hanterar farligt avfall skyldiga att rapportera sådana transporter till avfallsregistret, detta gäller ej privatpersoner.

Av den anledningen så vill föreningen påpeka att det inte är tillåtet att lägga farligt avfall på föreningens släpkärra vid insamling av trädgårdsavfall/grovsopor. Dessa måste var och en själva frakta till återvinningscentralen.

Systematiskt brandskyddsarbete

Ny information finns nu under flik 3, sida 3 i informationspärmarna i kvartershusen.

Grannsamverkan

Ny statistik från Polisen finns nu under flik 15 i informationspärmarna i kvartershusen.

Laddpunkter

Sedan en tid är fyra laddpunkter för elbilar installerade och driftsatta inom föreningen. Tack vare statligt stöd via ”Klimatklivet” så blev investeringen mycket förmånlig för föreningen. I samband med installationen av laddpunkterna så förbereddes det med elkablar osv. för ytterligare platser.

Det är styrelsens övertygelse att dessa laddpunkter, förutom att motverka klimatförändringar, kommer att bidra till att öka värdet på föreningen och därmed även på bostadsrätterna.

Av de fyra första platserna är det planerat att tre ska kunna hyras ut till boende i föreningen och att den fjärde ska kunna hyras av besökande. Kostnaden för medlemmar att hyra en bilplats med laddpunkt är 350 kr/månad. Kostnaden för besökare är 50 kr/dygn.

Vill ni hyra en bilplats med en laddpunkt? Kontakta då vicevärden under telefon eller expeditionstid.