Styrelsen

Föreningen/styrelsen

Föreningen måste ha en styrelse.

Området ägs och förvaltas av bostadsrättsföreningen Linåkern som består av de boende.

Bostadsrättsföreningens styrelse har den direkta ledningen och ansvaret för förvaltningen.

Den har enligt stadgarna bland annat att besluta om avgifterna/hyran.

Medlemmarnas inflytande utövas i första hand genom föreningsstämman.

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år.

Även extra stämma kan ordnas.

Vid årsmötet väljs ledamöter i styrelsen, revisorer och suppleanter.

Andelar i HSB:s förening är 104 st.

STYRELSEN 2019

Ordförande:  Britha Engström                              

Vice ordförande: Gunilla Bäckström                                          

Sekreterare: Ylva Högberg Berne

Vice sekreterare: Göte Gustafsson                                           

Studie/aktivitetsansvarig: Katarina Hundermark

Studie/aktivitetsansvarig: Michael Gunnarsson

Arbetsmiljöansvarig: Olaf Krummel

Miljöansvarig : Sture Johansson                                                

HSB:s representant:  Gunnar Ljungsten                                                         

Revisor 2019

Revisor: Britt Argård                                                                     

Revisor suppleant: Göran Ängsved                      

Valberedning 2019

Valberedare:                   Laila Johansson                                                         

Valberedare:                   Gunilla Liljeqvist