Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Denna månad

Senast föregående Evenemang

Extra föreningsstämma

HSB Brf Linåkern Vargtorpsvägen, Nora

Medlemmarna i HSB Brf Linåkern i Nora kallas till extra föreningsstämma med anledning av förslag till nya normalstadgar 2023. På extra föreningsstämma ska även valberedning väljas.  Dag     tisdag 7 november 2023 Tid       19:00 Plats    Föreningens samlingslokal Välkommen! Styrelsen

Pubkväll

HSB Brf Linåkern Vargtorpsvägen, Nora

Lördagen den 4 november anordnar föreningen en gemensam Pubkväll med start kl. 19:00! Försäljning av öl och vin finns till självkostnadspris, men man får naturligtvis ta med egen dryck. Föreningen bjuder på tilltugg!

Informationsmöte

HSB Brf Linåkern Vargtorpsvägen, Nora

Informationsmöte Styrelsen bjuder in till ett informationsmöte tisdagen den 17 oktober. Tyngdpunkten under kvällens information kommer att vara inför extrastämma den 7 november 2023. Styrelsen kommer att informera om nya normalstadgar 2023, för HSB bostadsrättsföreningar, men även sedvanlig information om vad som hänt och vad som kommer att hända i föreningen framöver Stadgarna kommer att