Felanmälan

Felanmälan

 • lägenheter
 • tvättstugor
 • garage
 • motorvärmare

Skriftlig felanmälan läggs i brevlådorna i kvartershusen, alternativt skickas via e-post till kontoret@linakern.nu.

Vid akuta problem dagtid, veckodagar ring 076-800 93 88

Felanmälan Tv, telefon samt internet

Ring Telia Support

Telefon: 90 200 

Felanmälan solarium

Ring Intense solarium

Telefon: 019-32 36 36

HSB Brf Linåkerns egen personal utför, förutom det som är föreningens ansvar, tjänster till bostadsrättshavare inom föreningen. Styrelsen har beslutat 2023‑03-28 om vilka tjänster som ska debiteras den enskilde.

 • Alla enklare tjänster såsom byte av batteri i brandvarnare, byte av säkringar och glödlampor som tar mindre än en halv timme att utföra ska vara kostnadsfritt.
 • All felsökning ska vara kostnadsfri.
 • Hjälp med installation av dator, tele och television i samband med inflyttning ska vara kostnadsfritt.
 • Alla övriga arbeten som tar mer än en halv timme ska debiteras den enskilde, minsta tid är en timme.
 • Arbeten till enskilda som inte är av ”akut” karaktär utförs i mån av tid, ordinarie arbeten går före.
 • Timkostnad ska vara 250 kr per timme, moms ingår.
 • Beställning bortforsling av skräp till återvinningscentral kostar ordinarie timkostnad samt 350 kr per kärra. Föreningen får ej frakta miljöfarligt avfall.
 • I samband med körning av grovsopor så kan upphämtning vid respektive bostadsrätt ske. Kostnad för upphämtning är 100 kr. Endast mindre mängder avfall får lämnas av respektive lägenhet.

Avhämtning av grovsopor och trädgårdsavfall vid dörren är förbehållet medlemmar som på grund av ålder, handikapp eller arbete inte själva kan lämna materialet på släpkärran.