Garage och P-platser

Föreningens parkeringsplatser

Föreningen har 47 garageplatser, 25 parkeringsplatser med motorvärmaruttag, 7 laddpunkter för elbilar samt 1 handikapplats att hyra ut.

Vidare har föreningen 35 fria parkeringsplatser vilka får nyttjas av boende utan garage eller motorvärmarplats samt av besökande.

Dessa finns både vid övre och nedre parkeringen.

Utefter Vargtorpsvägen vid den nedre parkeringen är det tillåtet att parkera två timmar, dagtid.

Om du vill hyra garage eller parkeringsplats, så tag kontakt med vicevärden.

Parkering och trafikregler

Brf Linåkern upplåter inte parkering till husvagnar, husbilar eller lastbilar. Alla bilar som ställs upp på föreningens parkeringsplatser och i garage ska användas regelbundet. Avställda fordon får inte förvaras inom föreningen, ett kortare tillstånd kan ges efter kontakt med vicevärden.

Det är tillåtet att köra in i området för i- och urlastning. Vid biltrafik i området så gäller gånghastighet. Högre hastighet medför en oacceptabel fara för föreningens barn.

Det är tillåtet att parkera 15 minuter på föreningens gator och 6 minuter på kommungatorna. Det är helt förbjudet att köra eller parkera på gräsmattor eller gräskanter.

Det är vi som bostadsrättsinnehavare som är ansvariga för att de som besöker oss blir informerade om föreningens regler samt att dessa erhåller giltigt parkeringstillstånd.

Regler för hyra av bilplatser.

För att kunna hyra en parkeringsplats måste fordonet vara i trafik.

Varje lägenhet kan hyra maximalt två platser. En förutsättning för att få göra det är att aktuell lägenhet innehar två fordon som är i trafik.

Viktig information angående kösystem för garage och motorvärmarplatser

Den som ej fullgjort sina förpliktelser mot föreningen (t.ex. ej betalt årsavgiften) kommer automatiskt att flyttas ur kön.

Om man tackar nej till ett garage eller motorvärmarplats som erbjuds kommer man automatiskt att hamna sist i kön. 

Detta för att underlätta hanteringen av kösystemet.

Fria parkeringar.                                                          

För parkering på föreningens fria parkeringsplatser krävs giltigt parkeringstillstånd som måste finnas väl synligt i framrutan.

Detta gäller såväl för föreningens medlemmar som för besökare. Parkering ska ske med alla fyra hjul inom aktuell parkeringsruta

Motorvärmarplats eller plats med laddpunkt.

Den som innehar motorvärmarplats eller parkering med laddpunkt ska alltid parkera på sin hyrda plats utan undantag. Giltigt parkeringstillstånd måste alltid finnas väl synligt i framrutan.

Parkering ska ske med alla fyra hjul inom aktuell parkeringsruta

Den som innehar motorvärmarplats skall.

1. Aldrig lämna en strömkabel kopplad till uttaget.

2. Alltid låsa luckan till strömuttaget.

3. Aldrig inkräkta på sin grannes motorvärmarplats

Garage.

Den som innehar garage skall.

1. Alltid låsa garageporten

2. Alltid parkera sitt fordon i garaget.

3. Aldrig inkräkta på sin grannes garageplats

Under kortare tid, dagtid är det tillåtet att använda föreningens ”fria” parkeringar för den som innehar garage. Det är viktigt att ha väl synligt parkeringstillstånd vid sådana tillfällen.

Parkeringskontroll

Från och med 1 oktober 2018 sköter Securitas parkeringskontrollen. För att undvika kontrollavgift måste giltigt parkeringstillstånd finnas tydligt synligt i bilens framruta. Detta gäller för boende och besökande. Detta gäller även den som har plats med motorvärmare.

Giltigt parkeringskort lämnas ut av vicevärden.