Husdjur

Husdjur

Många boende i området har husdjur såsom hundar och katter. Tyvärr vållar de många gånger obehag för andra boende.

Att inneha husdjur innebär ett ansvar, dels att djuret får en tillfredsställande vård, dels att andra inte får obehag. 

För att förhindra att katten förorsakar sanitär olägenhet måste man ha den under uppsikt när den är ute.

Hundar ska vara kopplade inom BRF Linåkerns område.

Hundägare uppmanas att plocka upp hundens avföring.

Husdjur är förbjudna i gemensamma utrymmen.

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 1§:

*skall katter hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur behövs för att förebygga att de orsakar skador avsevärda olägenheter.

I lagen om tillsyn av hundar och katter 21§ anges även att: 

*en katt som med skäl kan antas övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttsinnehavaren eller någon som företräder denne.

I tätbebyggt område krävs tillstånd från polismyndighet.

Lag (2014:707)