Reparationsfonden

Reparationsfonden

Av månadsavgiften avsätts det ca 2 % reparationsfonden

(Reparationsfonden följer lägenheten)

Fond får endast användas till renovering och reparation av aktuell bostadsrätt.

På avgiftsavin finns den aktuella summan angiven.

Du handlar och visar kvitto eller faktura för vicevärden och han ordnar med en utbetalning från reparationsfonden till dig. Kvitton får ej vara äldre än 6 månader.

OBS!

Inre och yttre ombyggnader måste alltid förhandlas i styrelsen.

Tag med ritningar och kontakta vicevärden.

Om något är oklart så tag kontakt med vicevärden.