Inre fonden (reparationer)

Inre fonden

Av månadsavgiften avsätts det ca 2 % till inre fonden.

(den inre fonden följer lägenheten)

Fond får endast användas till renovering och reparation av aktuell bostadsrätt.

På avgiftsavin finns den aktuella summan angiven.

Du handlar och visar kvitto eller faktura för vicevärden och han ordnar med en utbetalning från den inre fonden till dig.

OBS!

Inre och yttre ombyggnader måste alltid förhandlas i styrelsen.

Tag med ritningar och kontakta vicevärden.

Om något är oklart så tag kontakt med vicevärden.