Lokaler-Bastu-Solarium


Bastu, motionsrum och solarium

Bastu, motionsrum och solarium finns i övre kvartershuset.

Ordningsregler för bastu, motionsrum och solarium

·        Rummet får enbart användas med vuxens sällskap. Inga barn/tonåringar får ensamma vistas i kvartershuset!

·        Skräp slängs i papperskorgen och var och en städar efter sig

·        Skor ska tas av direkt innanför dörren till vänster

·        Lyset ska släckas när man lämnar rummet.

·        Bokad tid är förverkad om lokalen ej tagits i bruk efter 15 minuter

·        Bollspel och bollekar är inte tillåtna i lokalerna.

·        Är någonting trasigt eller går någonting sönder när du nyttjar lokalerna måste det anmälas på en felanmälan så snart som möjligt.

Personer som inte följer ordningsreglerna, utför skadegörelse, eller på annat sätt uppträder olämpligt kan stängas av från detta rum.

Är du sist i bastun så slå av aggregatet!

Felanmälan solarium görs till Intense Solarium 019-32 36 36

Hobbyrum

På den nedre gården finns ett hobbyrum

Den egna lägenhetsnyckeln passar till hobbyrummet.

Samlingslokalen

Regler för samlingslokalen och det nedre kvartershuset

Ytterdörr och fönster får ej hållas öppna under den kalla årstiden

Inga hål får göras i väggar, tak eller golv med häftstift, spikar eller dylikt

Du får ej tejpa på väggar eller tak

Städning svarar den för som nyttjar lokalen, gäller även toalett, hall och utanför entrén

Går någonting sönder ska det anmälas så snart som möjligt på blanketten felanmälan. Alla skador och/eller brist på städning debiteras nyttjaren

Inget ”busliv” får förekomma i eller utanför lokalen

Vuxen måste alltid närvara när barn använder lokalen

Rökning i lokalen är förbjuden

Husdjur i lokalen är förbjudna

Alkoholförtäring för personer under 20 år är absolut förbjuden

Inga bilar får stå felparkerade i samband med nyttjande av lokalen

Inga cyklar får tas in i lokalen

Betalning sker tisdagen efter nyttjandetillfället, kontant eller via Swish.

Swishnummer till föreningen är: 123 282 416 7

Kostnaden för att hyra lokalen är 100kr för medlemmar och 300 kr för icke medlemmar.