Sopsortering

Sorteringsinstruktion källsortering

Tidningar och papper: Här kan du lämna tidningar, reklamblad, kataloger, broschyrer, kontors- och skriv-papper mm. Det insamlade materialet återvinnes.

Returkartong:

Här lägger du alla sorter av pappers förpackningar och kartonger såsom t.ex mjölk- och juice-förpackningar, äggkartonger, socker- och mjölpåsar, tvättmedelskartonger mm. Av returkartong gör man gipsskivekartong vid Örebro kartongbruk

Plastförpackningar:

Hit räknas dunkar, burkar, flaskor, backar, hinkar samt mjukplast. Förpackningarna skall vara rengjorda. Ej plast som är integrerat med metall. Den insamlade plasten mals ned och återvinnes. 

Glas – Färgat:

Alla färgade glasflaskor och burkar kan läggas här. Ej porslin, spegelglas, keramik, glödlampor och lysrör. Glaset går till glastillverkare där det återvinnes.

Glas – ofärgat:

Se ovan.

Plåtburkar:

Alla förpackningar och delar av förpackningar som är av metall t.ex. konservburkar, kaviartuber, tomma sprayflaskor, aluminiumfolie, metallock och handtag, rör från läkemedel mm läggs här. Förpackningarna skall vara rengjorda (undantag kaviartuber och liknande som är svåra att göra rent) Ej elektriska apparater eller annat skrot. Materialet smälts ner och används vid tillverkning av nya förpackningar, armeringsjärn eller motordelar.

Restavfall:

Här lägger vi allt som inte passar in på någon av de ovanstående rubrikerna.T.ex. blöjor, textilier ock liknande.

OBS! Soporna skall vara väl emballerade.

Komposterbart avfall:

Läggs in de bruna behållarna i soprummen. Innehållet ska ligga i en påse för komposterbart avfall. Exempel på komposterbart avfall är matrester.

Elavfall:

Lägg i tunnan: elektronik och mindre elektriska apparater.

Batterier och glödlampor:

Lägg i respektive fack.

Exempel på grovsopor som EJ får slängas i soprummen: Porslin, spegelglas, keramik, plast integrerad med metall, möbler och trä, skrymmande emballage, cyklar och utemöbler, miljöfarligt avfall, t ex oljor, kläder och textilier, redskap och verktyg.

Kommunens miljöstation:

Där skall lämnas material såsom elektronik: TV, radioapparater, hushållsmaskiner, vitvaror såsom kyl, frys, tvättmaskiner, diskmaskiner.  Där skall även trädgårdsavfall, material såsom rivnings-virke mm. Metallskrot såsom cyklar mm lämnas.

Där lämnas även Miljöfarligt avfall: såsom oljor, färg, lösningsmedel och bilbatterier.

Bortkörning av grovsopor och trädgårdsavfall:

Tanken med servicen ”Bortkörning av grovsopor och trädgårdsavfall” är att var bostadsrättshavare ska kunna bli av med mindre mängd grovsopor eller trädgårdsavfall kostnadsfritt. Servicen innebär att grovsopor och trädgårdsavfall inte ska hamna i soprum eller på andra olämpliga ställen. För att servicen ska kunna fungera så krävs att vissa regler följs. Kostnaden för föreningen att forsla bort grovsopor är, förutom arbetskraft är 350 kr per kärra.

Regler gällande körning av grovsopor:

1.    Inget miljöfarligt avfall får placeras på kärran

2.    Endast mindre mängder avfall får lämnas av respektive lägenhet. Vid större mängder så har varje medlem rätt att kostnadsfritt använda föreningens släpkärra till att själv forsla bort avfallet. Medlem kan också mot kostnad beställa bortforsling av större mängder avfall av föreningen. Bortforsling av skräp till återvinningscentral kostar ordinarie timkostnad samt 350 kr per kärra. Föreningen får ej frakta miljöfarligt avfall.

3.    Allt avfall måste vara sorterat, inget blandat avfall i säckar. Vid avlämning av osorterat avfall kommer föreningen ta ut en felsorteringsavgift på 500 kr

4.    Grovsopor och trädgårdsavfall ska placeras på kärran, dumpning förbjuden.

5.    Avhämtning av grovsopor, trädgårdsavfall vid bostadsrätten kan ske mot betalning. Kostnad för upphämtning är 100 kr. Endast mindre mängder avfall får lämnas av respektive lägenhet.

Avhämtning av grovsopor och trädgårdsavfall vid dörren är förbehållet medlemmar som på grund av ålder, handikapp eller arbete inte själva kan lämna materialet på släpkärran.