Styrelsen

Föreningen/styrelsen

Föreningen måste ha en styrelse.

Området ägs och förvaltas av bostadsrättsföreningen Linåkern som består av de boende.

Bostadsrättsföreningens styrelse har den direkta ledningen och ansvaret för förvaltningen.

Den har enligt stadgarna bland annat att besluta om avgifterna/hyran.

Medlemmarnas inflytande utövas i första hand genom föreningsstämman.

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år.

Även extra stämma kan ordnas.

Vid årsmötet väljs ledamöter i styrelsen, revisorer och suppleanter.

Andelar i HSB:s förening är 104 st.

STYRELSEN 2023

Ordförande:  Tom Rymoen                              

Vice ordförande: Johannes Kärki                           

Sekreterare: Katarina Kangert                              

Studie/aktivitetsansvarig: Susanne Gustavsson

Studie/aktivitetsansvarig: Charlotte Andersson

Arbetsmiljöansvarig: Olaf Krummel

Miljöansvariga : Sture Johansson och Olaf Krummel                                

HSB:s representant:  Gunnar Ljungsten                                                         

Revisor 2023

Revisor: Gun Hasselgren                                                                                    

Revisor suppleant: Göran Ängsved