Trivas tillsammans

Trivas tillsammans

En bostadsrättsförening är ett samhälle i miniatyr. När många skall leva och samsas behövs vissa regler för att alla skall trivas tillsammans. Förutom vissa bestämmelser som finns enligt gällande lagar har föreningens styrelse fastställt vissa ordningsregler som gäller Brf Linåkern.

Enligt hyreslagen är du skyldig att iakttaga allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick i boendet.

Med andra ord visa hänsyn!

Rökning

Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen.

Bilkörning

Bilkörning på gårdarna är normalt endast tillåten för sjuk och handikapptransporter samt flyttbilar. I och urlastning är tillåten för bostadsrättshavare, max 15 minuter.

Husdjur ute i området

Hundar skall vara kopplade. Se även till att plocka upp avföringen. Djur är förbjudna i gemensamma utrymmen.

Gemensamma utrymmen

Städa alltid efter dig i de gemensamma lokalerna och vårda inventarierna, de är ju dina.

Ytterområdena

Tänk på att klippa gräs, ansa häckar, träd och rabatter på din uteplats. För cyklar mm finns cykelställ och bodar att utnyttja.

En välvårdad förening blir alltid attraktiv att bo i. Om du sedan måste flytta så är det lättare att sälja lägenheten.