Vad du bör känna till

Bostadsrättsföreningen Linåkern

Byggår: 1977

Föreningen består av

104 lägenheter fördelat på:

24 stycken – 2:or

53 stycken – 3:or

27 stycken – 4:or

2 kvartershus:

I nedre finns:

1 tvättstuga

1 lokal att hyra (50kr/gång kontakta vv)

Vicevärdens expedition

I övre finns:

2 tvättstugor

Bastu

Solarium

Motionsrum

Övrigt:

2 cykelrum

2 redskapsbodar

1 lekplats, (övre gården)

Kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring

Kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring gäller inom området Linåkern från och med 1 juli 2005. Föreningen har naturligtvis också fastighetsförsäkring.

Detta enligt stämmobeslut 2005-05-29.

Skadeanmälan:

Om olyckan är framme skall du anmäla detta snarast till vicevärden, som i sin tur kontaktar försäkringsbolaget.

Obs!

För att undvika skador i lägenheter och på fastigheten har styrelsen beslutat följande:

Lägsta temperatur i lägenhetens alla delar får som minst vara 11 grader Celsius.

Lägenheten får aldrig vara utan ventilation.

Lägenheten måste alltid ha tillgång till elström.

Gasolkaminer får ej användas i lägenheten.

Brandvarnare

Numera är det lag på att det ska finnas brandvarnare i alla lägenheter.

Föreningen har låtit montera brandvarnare i varje lägenhet, dessa ska finnas kvar vid en eventuell avflyttning.

För allas trygghet, se till så att brandvarnare har fungerande batteri om olyckan skulle vara framme. Föreningen tillhandahåller batterier till de brandvarnare som föreningen låtit montera.

En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring för både dig själv och dina grannar.

Föreningen rekommenderar även att alla bostadsrättsinnehavare inom Brf Linåkern investerar i en brandsläckare.

Regler avseende växtlighet utanför bostadsrättslägenheter inom Brf Linåkern

Så kallade flerfamiljshus

Lågt växande träd får planteras efter grannmedgivande, träden ska planteras så att de med sina grenar eller rötter ej skadar fastigheten, stör grannarna eller sticker ut i vägen. Fallfrukt och löv tas omhand av bostadsrättshavaren

Buskar får planteras efter grannmedgivande, buskarna ska planteras så att de med sina grenar, blad eller rötter ej skadar fastigheten eller stör grannarna. Klippning utförs av bostadsrättshavaren

Starkt doftande växter får planteras efter grannmedgivande

Träd, buskar och växter måste beskäras eller tas bort för att föreningen ska kunna utföra sedvanligt underhåll såsom panelbyte och målning. Om inte den enskilde sköter sina växter dras planteringstillståndet in och föreningen tar bort växtligheten

Grannar kan bara motsäga sig plantering på saklig grund!

Så kallade radhus

Träd får planteras efter grannmedgivande, träden ska planteras så att de med sina grenar eller rötter ej skadar fastigheten, stör grannarna eller sticker ut i vägen. Fallfrukt och löv tas omhand av bostadsrättshavaren

Buskar får planteras efter grannmedgivande, buskarna ska planteras så att de med sina grenar, blad eller rötter ej skadar fastigheten eller stör grannarna. Klippning utförs av bostadsrättshavaren

Starkt doftande växter får planteras efter grannmedgivande

Träd, buskar och växter måste beskäras eller tas bort för att föreningen ska kunna utföra sedvanligt underhåll såsom panelbyte och målning. Om inte den enskilde sköter sina växter dras planteringstillståndet in och föreningen tar bort växtligheten

Grannar kan bara motsäga sig plantering på saklig grund!

Regler avseende byggnation utanför bostadsrättslägenhet inom Brf Linåkern

Så kallade flerfamiljshus

All byggnation ska godkännas och ett avtal ska ingås mellan föreningen och bostadsrättshavaren

Grannens elskåp ska alltid vara tillgängligt och grannen ska ej känna olust att läsa av sin elmätare

Stakethöjd max 140 cm

Plank godkänns efter ansökan, grannmedgivande samt att planket smälter in i fastigheten och ej stör i övrigt

Tak godkänns efter ansökan, grannmedgivande samt att taket smälter in i fastigheten och ej stör i övrigt

Kulörer förbinder sig bostadsrättshavaren att välja efter styrelsens beslut. Idag gäller valnötsbrun lasyr eller kulörerna som den aktuella fastigheten är målad i

Markiser godkänns efter grannmedgivande samt att markisen smälter in i fastigheten och ej stör i övrigt

All byggnation ska vara fackmannamässigt gjort

Eventuella bygglov ansöks hos kommunen av den enskilde bostadsrättshavaren

Vid ansökan bifoga ritning, grannmedgivande samt bygglov i de fall det krävs!

Grannar kan bara motsäga sig byggnation på saklig grund!

Så kallade radhus

All byggnation ska godkännas och ett avtal ska ingås mellan föreningen och bostadsrättshavaren

Stakethöjd max 140 cm

Plank 180 cm högt och max 3,6 meter ut från vägg godkänns efter grannmedgivande samt att planket smälter in i fastigheten och ej stör i övrigt (högre plank eller längre utbyggnad krävs bygglov)

Tak max 15 kvadratmeter godkänns efter grannmedgivande samt att taket smälter in i fastigheten och ej stör i övrigt (större tak krävs bygglov)

Kulörer förbinder sig bostadsrättshavaren att välja efter styrelsens beslut. Idag gäller valnötsbrun lasyr eller kulörerna som den aktuella fastigheten är målad i

Markiser godkänns om markisen smälter in i fastigheten och ej stör i övrigt

All byggnation ska vara fackmannamässigt gjort

Eventuella bygglov ansöks hos kommunen av den enskilde bostadsrättshavaren

Vid ansökan bifoga ritning, grannmedgivande samt bygglov i de fall det krävs!

Grannar kan bara motsäga sig byggnation på saklig grund!

Vid frågor om regler mm, kontakta vicevärden under telefon eller expeditionstid.