Välkommen

VÄLKOMMEN till ditt eget bostadsområde och till din bostadsrättsförening HSB Brf Linåkern.

Bostäderna ägs och förvaltas av bostadsrättsföreningen som består av de boende.

Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen d.v.s. helt utan vinstintressen.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse (se vidare under rubriken ”Styrelse”) och styrelsen utser därjämte vicevärd.

Vicevärd/Fastighetsskötare.

Kenneth Larsson, vicevärd och fastighetsskötare.

Jonny Wiklund, fastighetsskötare.

Fastighetsskötarna ansvarar för yttre och inre underhåll av föreningens gemensamma anläggningar samt underhåll som är föreningens ansvar i bostadsrätterna.

Kenneths arbetstider är måndag, onsdag, torsdag mellan kl. 07.30 – 16.30.  tisdagar 07:30 – 18:00 och fredagar mellan 07.30-12.00

Jonnys arbetstider är måndag till fredag kl. 08:00 till 15:00.

Som vicevärd sköter Kenneth föreningens administrativa del. Exempelvis kontakt med entreprenörer, försäkringsbolag, HSB och hjälper till med exempelvis upprättande av kontrakt, uttag ur reparationsfonden mm.

Swishnummer till föreningen är: 123 282 416 7

Telefontid måndag, onsdag till fredag kl. 08:00 – 09:00

Expeditionstid tisdagar kl. 16:00–18:00

Telefonnummer 076-800 93 88                  

Ps. om vicevärden ej svarar i telefon har han besök eller ute på arbete.

Tjänster

HSB Brf Linåkerns egen personal utför, förutom det som är föreningens ansvar, tjänster till bostadsrättshavare inom föreningen. Styrelsen har beslutat 2023‑03–28 om vilka tjänster som ska debiteras den enskilde.

Alla enklare tjänster såsom byte av batteri i brandvarnare, byte av säkringar och glödlampor som tar mindre än en halv timme att utföra ska vara kostnadsfritt.

All felsökning ska vara kostnadsfri.

Hjälp med installation av dator, tele och television i samband med inflyttning ska vara kostnadsfritt.

Alla övriga arbeten som tar mer än en halv timme ska debiteras den enskilde, minsta tid är en timme.

Arbeten till enskilda som inte är av ”akut” karaktär utförs i mån av tid, ordinarie arbeten går före.

Timkostnad ska vara 250 kr per timme, moms ingår.

Beställning bortforsling av skräp till återvinningscentral kostar ordinarie timkostnad samt 350 kr per kärra. Föreningen får ej frakta miljöfarligt avfall.

I samband med körning av grovsopor så kan upphämtning vid respektive bostadsrätt ske. Kostnad för upphämtning är 100 kr. Endast mindre mängder avfall får lämnas av respektive lägenhet. Avhämtning av grovsopor och trädgårdsavfall vid dörren är förbehållet medlemmar som på grund av ålder, handikapp eller arbete inte själva kan lämna materialet på släpkärran.