Välkommen

VÄLKOMMEN till ditt eget bostadsområde och till din bostadsrättsförening HSB Brf Linåkern.

Bostäderna ägs och förvaltas av bostadsrättsföreningen som består av de boende.

Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen d.v.s. helt utan vinstintressen.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse (se vidare under rubriken ”Styrelse”) och styrelsen utser därjämte vicevärd.

Vicevärd/Fastighetsskötare.

Kenneth Larsson, vicevärd och fastighetsskötare.

Jonny Wiklund, fastighetsskötare.

Fastighetsskötarna ansvarar för yttre och inre underhåll av föreningens gemensamma anläggningar samt underhåll som är föreningens ansvar i bostadsrätterna.

Kenneths arbetstider är måndag, onsdag, torsdag mellan kl. 07.30 – 16.30.  tisdagar 07:30 – 18:00 och fredagar mellan 07.30-12.00

Jonnys arbetstider är måndag till fredag kl. 08:00 till 15:00.

Som vicevärd sköter Kenneth föreningens administrativa del. Exempelvis kontakt med entreprenörer, försäkringsbolag, HSB och hjälper till med exempelvis upprättande av kontrakt, uttag ur inre fond mm.

Swishnummer till föreningen är: 123 282 416 7

Telefontid måndag, onsdag till fredag kl. 08:00 – 09:00

Expeditionstid tisdagar kl. 16:00–18:00

Telefonnummer 076-800 93 88                  

Ps. om vicevärden ej svarar i telefon har han besök eller ute på arbete.